Защо да изберете нас

Шофьори, не карайте пили

Mar 26, 2014

Съгласно чл. 174(1). с изменения и допълване през 2012 г. се наказва с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв всеки шофьор, който управлява превозното средство с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително. Концентрацията се установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.

Скъпи бъдещи и настоящо шофьори, не карайте след консумирането на алкохол. Нека някой Ваш близък или приятел да кара вместо Вас.