Карта на сайта

Дати за записване!

Jan 1, 2020

До края на 2020, възможните дати за започване на теоритично обучение са
06.01.2020
20.01.2020
03.02.2020
17.02.2020
02.03.2020
16.03.2020
30.03.2020
13.04.2020
27.04.2020
11.05.2020
25.05.2020
08.06.2020
22.06.2020
06.07.2020
20.07.2020
31.07.2020
03.08.2020
17.08.2020
31.08.2020
14.09.2020
28.09.2020
12.10.2020
26.10.2020
09.11.2020
23.11.2020
07.12.2020
21.12.2020
*забележка: Записването трябва да е преди конкретната дата.