Опреснителни часове по кормуване

Дати за записване за 2021!

Dec 29, 2020

До края на 2021, възможните дати за започване на теоритично обучение са:
11.01.2021
25.01.2021
08.02.2021
22.02.2021
08.03.2021
22.03.2021
05.04.2021
19.14.2021
03.05.2021
17.05.2021
31.05.2021
14.06.2021
28.06.2021
12.07.2021
26.07.2021
09.08.2021
23.08.2021
06.09.2021
20.09.2021
04.10.2021
18.10.2021
01.11.2021
15.11.2021
29.11.2021
13.12.2021
27.12.2021
*забележка: Записването трябва да е преди конкретната дата.