Обучение

Дати за записване за 2022!

Dec 28, 2021

До края на 2022, възможните дати за започване на обучение са:
10.01.2022
24.01.2022
07.02.2022
21.02.2022
07.03.2022
21.03.2022
04.04.2022
18.04.2022
02.05.2022
16.05.2022
30.05.2022
13.06.2022
27.06.2022
11.07.2022
25.07.2022
08.08.2022
22.08.2022
05.09.2022
19.09.2022
03.10.2022
17.10.2022
31.10.2022
14.11.2022
28.11.2022
12.12.2022
26.12.2022
*забележка: Записването трябва да е преди конкретната дата.