Опреснителни часове по кормуване

До края на 2023, възможните дати за започване на обучение са:

Jan 13, 2023

09.01.2023

23.01.2023

06.02.2023

20.02.2023

06.03.2023

20.03.2023

03.04.2023

17.04.2023

01.05.2023

15.05.2023

29.05.2023

12.06.2023

26.06.2023

10.07.2023

24.07.2023

07.08.2023

21.08.2023

04.09.2023

18.09.2023

02.10.2023

16.10.2023

30.10.2023

13.11.2023

27.11.2023

11.12.2023

28.12.2023

*забележка: Записването трябва да е преди конкретната дата.
за 2024 датите за януа,и и фев,уа,и са:

08.01.2024

22.01.2024

05.02.2024

19.02.2024