Възстановяване на отнети контролни точки в София

Възможните дати за започване на обучение 2024/2025 са:

Jan 6, 2024

До края на 2024, възможните дати за започване на обучение са:

08.01.2024
22.01.2024
05.02.2024
19.02.2024
04.03.2024
18.03.2024
01.04.2024
15.04.2024
29.04.2024
13.05.2024
27.05.2024
10.06.2024
24.06.2024
08.07.2024
22.07.2024
05.08.2024
19.08.2024
02.09.2024
16.09.2024
30.09.2024
14.10.2024
28.10.2024
11.11.2024
25.11.2024
09.12.2024
23.12.2024
06.01.2025
20.01.2025


*забележка: Записването трябва да е преди конкретната дата.
за 2024 датите за януа,и и фев,уа,и са: