Възстановяване на отнети контролни точки в София

Листовки вече и на компютър

Apr 8, 2012

"Вътрешните изпити могат да бъдат провеждани и на компютри" прие Министерство на транспорта.