Възстановяване на отнети контролни точки в София

Като водач на МПС имате 39 контролни точки, които не зависят от притежаваните категории. Имате право да си възстановите до 1/3 от контролните точки (ако са ви отнети по - малко от 13 точки, тогава се възстановяват колкото са отнети. Акo са отнети повече, се възстановяват 13 точки).

Как става това?

Задължително трябва да преминете курс за дообучение.

Курсът за възстановяване на точки представлява лекции по безопасност на движението - всяка събота от месеца с времетраене от 9.00 до 14.30 часа. Изпит няма.

 

Условия за участие

Условията за участие в курса за възстановяване на контролни точки са следните:

  • да имате налични точки – минимум една, но не нула или да сте на минус;
  • да са минали 12 месеца  (а не 1 календарна година) от последното посещение за дообучение за възстановяване на точки;
  • личната карта и свидетелството за управление на МПС да се издадени от едно и също населено място (ако не са, точките се възстановяват след подмяната на свидетелството);
  • ако имате акт, да е в рамките на 30 дни от издаването му, или след 30 дни да е презаверен в КАТ;
  • ако имате стари задължения (неплатени наказателни постановления), точките ще ви бъдат възстановени след като се издължите и уведомите КАТ за това.

 

Цена

Цената на курса за възстановяване на точки е ....лв

Курсът за възстановяване на контролни точки отнети от КАТ се провежда в офиса на Автошкола "Нивел64" в София

Необходими данни за записване

Трите имена, ЕГН, адрес по лична карта, номер на свидетелството за управление, номер на контролен талон, местоотчет (град) и телефон за обратна връзка

 

Записване

До четвъртъка, предхождащ съответната събота *.

*Дали сте утвърден от КАТ за допускане на курс за възстановяване на отнети точки се разбира в петъка преди конкретната събота.