Възстановяване на правото за управление на МПС по чл.157

Шофьорският курс за възстановяване на правото за управление на МПС е по чл. 157 /отнето свидетелство на МПС поради отнемане на всички контролни точки/

Курсът е само по теория – 40 учебни часа

 • Решават се 3 бр. листовки, като всяка листовка съдържа 15 въпроса.
 • Времето за решаване е 40 мин.
 • Различните въпроси са с различен брой верни отговори, като максималният брой точки е 97.
 • За да получите оценка „Да”,  трябва общо на трите листовки да имате от 87 до 97 точки.

 

Изпитите са три:

 • Първи изпит – теория – вътрешен – пред учебния център.
 • Втори изпит – теория – външен пред "ДАА" (Министерство на транспорта).
 • Трети изпит – практика – външен пред "ДАА" (Министерство на транспорта).

 

На изпита по практика се кормува в градски условия в рамките на около 30 мин.

Изискванията за двата изпита (теория и практика) са еднакви с тези за обучаемите за категория "В".

 

Необходими документи за записване

 • Психологическо изследване - оригинал и копие.
 • Диплома за основно, средно или висше образование (според степента, която сте придобили) - копие.
 • Заповед от КАТ за отнемане на свидетелството за управление на МПС - оригинал и копие.
 • Една снимка паспортен формат.